INKASSO

Når du ikke får dine penge hjem

Lige meget om du er erhvervsdrivende eller privatperson, er det både tidskrævende og frustrerende at forsøge at få penge hjem fra modvillige skyldnere.

Vi kan hjælpe dig fra det øjeblik gælden er forfalden, eksempelvis når betalingsfristen overskredet.

Hvad kan en advokat hjælpe dig med?

En advokat kan i første omgang få skabt et såkaldt fundament overfor skyldneren. Fundamentet kan senere anvendes til at inddrive beløbet.

Et fundament er et dokument som fastslår at du har et krav mod skyldner og hvor meget kravet er på. Med dette dokument kan man gå i fogedretten, hvis skyldneren nægter at betale. Fundamentet kan skabes både ad frivillighedens vej og ved tvang.

Frivilligt sker det ved, at skyldner underskriver et dokument, som kan være et gældsbrev, et frivilligt forlig eller anden form for skylderklæring. Vigtigt er det blot at sikre sig, at det af dokumentet fremgår, at det kan anvendes i fogedretten, ellers er det intet værd.

Hvis skyldner nægter at underskrive fundamentet frivilligt, må det skabes ved tvang. Det sker ved at der udtages stævning, eller fremsendes et betalingspåkrav i tilfælde hvor gælden er under 50.000,00, imod skyldner ved den retskreds hvori skyldner bor.

Hvor det frivilligt underskrevne dokument ikke koster noget særligt at få lavet, er det straks dyrere at gå rettens vej, og det tager længere tid.

Erfaringsmæssigt er det desværre langt de fleste skyldnere (over 90%) som skal stævnes, før de betaler.
 

Hvem skal betale advokaten og de andre omkostninger?

Udgangspunktet er, at du selv skal betale for advokatens arbejde, og de omkostninger, som der er ved at sende en sag i retten.

Når eller hvis skyldner dømmes til at betale gælden til dig, vil retten som hovedregel også tilkende et beløb, som skyldner skal betale i sagsomkostninger, herunder blandt andet retsafgifter og eventuelt syn og skøn.

Det er ikke altid, at retten fastsætter omkostninger, som dækker de faktiske udgifter, og det er ikke altid, at skyldner betaler de pådømte omkostninger, hvorfor man skal overveje nøje, hvorvidt det kan betale sig at forfølge et krav.

Som privatperson vil du i mange tilfælde kunne få retshjælp via dine private forsikringer til dækning af omkostningerne ved inddrivelse af pengene, men der er altid undtagelser, hvorfor det er en rigtig god idé at drøfte sagen med dit forsikringsselskab inden sagen sendes til advokat.

Hvis du er erhvervsdrivende, fremgår det af din erhvervsforsikring, om du kan få retshjælp, men også her er det en god idé at drøfte sagen med din forsikring først.

Du kan normalt  ikke få retshjælpsdækning til inddrivelse af hustru- eller børnebidrag i forbindelse med skilsmisse eller separation.
 

Før man foretager sig noget andet

For at opfylde kravene i Lov om Inkassovirksomhed - som også delvist gælder for advokater, skal skyldner have tilsendt et såkaldt påkrav om gælden, dvs. et brev med oplysning om hvem gælden er til, om hovedstol, omkostninger, renter, frist til betaling (skal minimum være 10 dage) m.m.

Hvis du ikke endnu har beregnet renter overfor skyldner vedr. gælden, fungerer dette påkravsbrev også som en mulighed for fremtidigt at beregne renter. Renten er i dette tilfælde normalt den såkaldte procesrente, dvs. Nationalbankens Diskonto (se den aktuelle rente på www.nationalbanken.dk) med et tillæg af 5% årligt
 

De næste skridt - fogedretten

Som nævnt ovenfor vil advokaten hjælpe dig med at skabe et såkaldt fundament overfor skyldner, hvilket kan ske på to måder:

1) Skyldner underskriver et gældsbrev, frivilligt forlig, eller anden skylderklæring.

2) Advokaten opnår dom overfor debitor i civilretten (fogedretten hvis sagen er under kr. 50.000,00 og skyldner ikke har indsigelser til kravet).

Med dette fundament, kan advokaten tage kravet i fogedretten.

I fogedretten, vil advokaten først og fremmest forsøge at få skyldner til at betale hele beløbet med det samme. Det sker desværre relativt sjældent.

Mere normalt er det, at der indgås en for begge parter rimelig betalingsaftale med skyldner.

I fogedretten forsøger advokaten også at få sikkerhed for din gæld, og det kan f.eks. ske på følgende måder:

- tinglysning af udlæg på skyldnerens ejendom eller bil
- få transport i overskydende skat som skyldner har eller får tilgode
- få udlæg i depositum som skyldner har betalt i forbindelse med lejelejlighed

Hvis skyldneren så ikke betaler, kan advokaten hjælpe dig med at få tvangssolgt det som fogedretten har foretaget udlæg i.

Der kan desværre ske det i fogedretten, at skyldner afgiver en såkaldt insolvenserklæring, dvs. at skyldner under strafansvar oplyser, at han intet ejer og ikke har mulighed for at betale af på gælden.

Endelig har man med fogedrettens hjælp mulighed for at besøge skyldneren i hans hjem, for dér at se om der er noget man kan få udlæg i.
 

Spørgsmål som ikke er besvaret her

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre, hvilke muligheder du har for at få inddrevet netop dit krav.

Dea Deleuran, tlf. 3871 7700 - eller klik her, hvis du vil sende mig en mail

Jernbane Alle 54, 2720 Vanløse. KLIK HER og se hvor kontoret ligger med ruteplan

Vi har kontor ved Vanløse
Metro/Station i København

 

  • Dalgas - Deleuran
  • Peter Bangs Vej 59, 2000 Frederiksberg
  • dd@advdd.dk
  • (+45) 38 71 77 00
  • Åben: 9-16
  • Telefontider: kl. 8-17
  • CVR: 33 72 83 36
  • Log ind