Om generalfuldmagt -
og hvordan man kan spare arveafgifter ved gaver

Der er mange fordele ved en speciel fuldmagt, hvis man vil undgå værgemål ved alvorlig sygdom o.l. –
og opnå andre fordele

Der er mange fordele ved i tide at have lavet en vedvarende fuldmagt til sine nærmeste:

  • Man slipper for at skulle have beskikket en værge gennem det offentlige (det kan let tage et halvt år)
  • Man får en nærststående – evt. flere – eller en person som man har tillid til, til at administrere sine formueforhold.
  • Formuen skal ikke anbringes i en forvaltningsafdeling.
  • Formueforbrug skal ikke godkendes, herunder f.eks. gaver til børn, børnebørn eller andre arvinger.
  • Familien kan også overdrage værdier til næste generation og spare store arveafgifter
  • Man undgår de særlige tilsynsregler m.v. efter værgemålsloven.

Det kan få stor betydning, at nogen kan handle på ens vegne, hvis man pludseligt bliver alvorligt syg – eller når man bliver gammel og svagelig. Det gælder både i juridisk og økonomisk henseende, og i visse tilfælde også om personlige spørgsmål.

En blodprop i hjernen kan hurtigt ændre situationen totalt for enhver!

Skal ældre eller svagelige på plejehjem og deres hus skal sælges, bliver der store problemer, hvis ingen har fuldmagt. På det tidspunkt kan det ofte være for sent at give fuldmagt f.eks. til børnene.

Bliver ens ægtefælle eller samlever alvorligt syg, kan man heller ikke hæve på vedkommendes bankkonti.

Skal der først beskikkes en værge gennem det offentlige, tager det tid – og der vil også være en række ulemper og begrænsninger !

Derfor er det klogt så tidligt som muligt at have oprettet en særlig fuldmagt.  Så kan den ligge klar i skuffen eller i bankboksen – og ens nærmeste kan straks træde til, hvis det skulle blive aktuelt!

Man kan med fordel udstede en vedvarende fuldmagt til sin ægtefælle eller faste partner eller til sine børn eller arvinger!

Ægtefæller kan gensidigt give hinanden fuldmagt. Så kan den anden fortsætte med at disponere på begges vegne, hvis den ene bliver ude af stand til at varetage sine interesser på grund af sygdom eller svækkelse.

Hvis ens børn har fuldmagt i fællesskab, når deres far eller mor skal på plejehjem, kan de ordne alt med salg af bolig.

Bliver der overskud – og det gør der jo normalt – kan de også overføre gaver til sig selv (og eventuelt deres børn), så der på langt sigt spares afgifter til det offentlige. Det er dog meget vigtigt, at fuldmagten er formuleret rigtigt på dette punkt.

Hvis der er beskikket en værge for ens gamle forældre, må værgen ikke uden godkendelse fra myndighederne give gaver til børn eller børnebørn.

Et eksempel kan illustrere hvor strenge de er: Værgen for en 89 årig moder med formue på 700.000 kunne ikke få tilladelse til at give gave på det årlige afgiftsfri beløb til sine børn. Der blev kun givet lov til at overføre 15.000 i gave til 2 børn.

Da mange har behov for at kende gavereglerne følger her en kort orientering om gavereglerne:

Der kan i 2011 overføres kr. 58.700 til hvert barn og barnebarn  –  uden at der skal betales nogen afgift til det offentlige.

Skal der senere betales arveafgift på 15%, kan man altså spare næsten 9.000 kr. hver gang hver forælder giver gave til hvert barn og barnebarn i et kalenderår.

Man kan gentage det hele hvert år efter de gældende grænser som hvert år reguleres.

Og gavebeløbet gælder hver giver, d.v.s. at ægtefæller samlet kan give det dobbelte.

Har man f.eks. 3 børn som hver har 2 børn, kan man afgiftsfrit overføre over en halv million om året. Da arveafgiften til sin tid ville være 15% sparer man altså ca. 80.000 kr. i dette eksempel.

Hvis man er bekymret for at komme til at mangle penge, kan man jo stille krav om at modtagerne holder nogen af pengene bundet, så man senere kan få lov at “låne” nogen af dem tilbage!

Mellem forældre og børn behøver der i øvrigt ikke at være noget med renter af lån, hvis de laves som anfordringslån.

Forældre må derfor gerne rentefrit overføre en større formue til børnene som lån, som herefter kan blive nedskrevet ved gaver efter de lempelige regler. Disse tilgodehavender hos børn kan i øvrigt også overføres til de pågældendes egne børn ved særlige gavebreve. Så der er virkelig “mange tangenter at spille på”, hvis man har formue og gerne vil slippe for udgiften til arveafgift, som iøvrigt i dag kaldes boafgift.

Man kan endda overføre obligationer til sine børn eller børnebørn, samtidig med at man forbeholder sig ret til selv at blive ved med at få renterne! Så gælder de nævnte grænser på en anden måde, og man kan yderligere overføre væsentligt større obligationsbeholdninger med deraf store arveafgiftsbesparelser.

Det er meget brugt at overføre et sommerhus til børn eller børnebørn på lempelige vilkår. Myndighederne accepterer at værdien sættes til 15% under den seneste offentlige ejendomsvurdering. Med de senere års værdistigninger kan der allerede her blive overført betydelige værdier til næste generation uden nogen afgift overhovedet. Og børnene vil som nævnt senere kunne sælge sommerhuset uden nogen beskatning overhovedet! Jo tidligere man beslutter at overføre huset til næste generation, jo bedre.

Børnene behøver ikke betale noget, hvis man ikke har brug for det. I stedet opretter man blot et rentefrit gældsbrev af en særlig type. Så kan man hvert år eftergive gæld uden at der skal betales afgift. Hvis man på denne måde har overdraget sit sommerhus til et barn, kan man også forære vedkommendes egne børn andele af dette tilgodehavende. Man kan endda i gavebrevet, hvor man eftergiver gælden bestemme at det skal være skilsmissesæreje, således at den økonomiske fordel for ens børn ikke skal deles med eventuelle ægtefæller ved skilsmisse.

Hvis et ægtepar f.eks. overdrager et sommerhus med offentlig vurdering på 1,1 million  til deres 3 børn, og disse hver har 2 børn, kan det gøres samlet på et år uden at der skal betales nogen gave-/arveafgift, hvis man gør det på den rigtige møde  (2 personer giver 3 børn og 6 børnebørn gave). Det gælder også selv om sommerhuset måske sagtens kunne sælges for 2 millioner. Hvis vurderingen er højere eller man ikke har så mange “tangenter” at spille på som i eksemplet her, gør man det blot over et par år. Og børnene får ingen skat den dag de eventuelt sælger sommerhuset.

Store værdier kan således overføres afgiftsfrit til ens efterkommere, hvis det gøres rigtigt ! Man skal bare ikke vente for længe.

Husk også at tænke på, om gaverne skal være skilsmissesæreje for børnene!

Det kan altså også få stor økonomisk betydning for ens nærmeste pårørende, hvis man i tide har lagt tingene godt til rette.

Når man giver gaver, bør man iøvrigt altid – hvis det er muligt – sørge for at der oprettes et gavebrev. For heri kan man så præcisere, at gaven f.eks. skal være skilsmissesæreje, båndlagt eller andet, afhængigt af hvad man synes der er behov for.

Et godt og gennemtænkt testamente, er naturligvis også meget vigtig, for det omfatter jo de værdier, som man ikke har nået at overføre til arvingerne som gaver!

Der kan opnås mange fordele ved et testamente – også for arvingerne selv. Det omtales nærmere under den anden del af vores hjemmeside  “Oprettelse af testamente”
Se i øvrigt også siden “Om arvereglerne og tvangsarv”.

Men ønsker man at gøre noget – oprette fuldmagt eller testamente – bør man i tide kontakte en advokat med særlig erfaring i arvesager og testamenter!

Læsning på nettet kan aldrig erstatte kontakten med en advokat, som kan sit håndværk indenfor det område man har brug for hjælp til.

De fleste tror det koster “en bondegård” at bruge advokat, men man kan jo starte med at ringe og spørge, hvad det koster! En advokat som er vant til at rådgive og hjælpe om disse forhold, behøver ikke at tage store honorarer.

Og der kan som vist ovenfor spares mange penge ved den rigtige rådgivning, hvis man ikke venter for længe!