Dea Dorothea Deleuran, født 1976. Advokat

©Foto: Miniconfetti

Dea Dorothea Deleuran er 3. generation advokat og har arbejdet i familievirksomheden siden 1988.

Hun har været indehaver af Dalgas – Deleuran siden 2011.

Dea har ved siden af / samtidig med sin juridiske karriere brændende interesser for børn i samfundet. Hun er stifter af IfavnDanmark.dk (2004) – en portal for forældre. Hun er siden 2004 inviteret og brugt som ekspertise / debattør i bøger, aviser og tidsskrifter, radio-programmer og live-debatter i TV.
Dea har selv 2 børn, der er født i 2002 og 2003.

Sagsområder:

 • Familie- og arveret
 • Rådgivning ved køb og salg af fast ejendom og andelsboliger
 • Dødsbobehandling, privat skifte og bobestyrerboer
 • Testamenter
 • Ægtepagter
 • Familierådgivning
 • Generationsskifte
 • Skilsmissesager
 • Ugiftes samlivsophævelser
 • Retssager og procesret
 • Bodelinger / ægtefælleskifte
 • Forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager
 • Persondataret, privatlivsbeskyttelse, ytringsfrihed m.v.

Fremmedsprog:

 • Engelsk

Foreninger:

 • Foreningen af procedureadvokater

Aia Aprilia Deleuran
Trainee

Rosalina Deleuran
Trainee

Om firmaet

Om os – herunder vigtige lovpligtige oplysninger:

Advokatfirmaet Dalgas & Deleuran blev stiftet i 1988 og er siden 2011 drevet af Advokat Dea Dorothea Deleuran, som har trådt sine barnesko i firmaet: Som 3. Generations advokat og datter til indehaveren af virksomheden var Dea Deleuran, som barn, med til at flytte kontoret ind i lokalerne i Vanløse, hvor kontoret havde rødder og kontor i over 30 år.

Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran advokatfirma har dybe rødder i traditionen for advokatvirksomhed, der søger faglighed på højt niveau, erfaring og personlig kontakt og glæder os over at bistå mange fremover efter de samme standarder.

Advokat Dea Dorothea Deleuran er ansvarlig indehaver af Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran, cvr.nr 3372 8336. Firmaet er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed med ansatte.

Som advokat er man beskikket af Justitsministeriet (har en bestalling) og en del af Advokatsamfundet.

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Advokater og er ansvarsforsikrede i HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, policenummer 156-08654196-14026, med dækning op til 2.5 millioner, efter reglerne for advokater. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

Fortrolighed

Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran er underlagt tavshedspligt i forhold til vores klienters sager. Vi behandler alle oplysninger, som vi modtager af eller om vores klienter, strengt fortroligt.

Hvidvask og databeskyttelse

Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran er undergivet hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov.

Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til øvrige formål.

Hvis Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran skal foretage oprettelse af en klientkonto, er Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran forpligtet til at videregive identitetsoplysningerne til det pengeinstitut, hvori kontoen oprettes, til brug for dettes opfyldelse af pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

Kontoret anvender Nordea Bank. Klientmidler indsættes og forrentes på klientkonti hos vores bankforbindelse. Advokatfirmaet Dalgas Deleuran er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vores bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige klientkonti, selvom indskuddene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. EUR, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran behandler i forbindelse med rådgivning til klienter personoplysninger i en række tilfælde. Vi er omfattet af reglerne om persondatabeskyttelse og GDPR.

Advokatfirmaet Dalgas ? Deleuran anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran undersøger i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsdækket retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten, når Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran påtager sin opgave for en klient. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, oplyser Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om mulige konsekvenser for klienten.

Advokatetiske regler og klage

Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Vi lever af tilfredse kunder!

Hvis du alligevel måtte være utilfreds med noget, må du endelig kontakte advokat Dea Dorothea Deleuran direkte, så vi forhåbentlig kan gøre det bedre.

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 3871 7700 eller skrive til os på dd@advdd.dk .

Du kan klage over en advokats adfærd og/eller salær.

Hvis du vil klage over en advokat, kan du kontakte Advokatnævnet, som du kan læse om på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk .

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98

Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 – 12.30

Email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Vi håber selvfølgelig, at du vil være godt tilfreds med vores arbejde!

Du kan altid kontakte os telefonisk for en kort samtale – det koster ikke noget.

Vi ser frem til at hjælpe dig med juridisk bistand – eller måske bare et kort og godt råd!

Med venlige hilsner

Advokatfirmaet Dalgas – Deleuran